top of page
System odzysku ciepła w kotłowni

AquaHeat - Odzysk ciepła

W Europie coraz większy nacisk kładzie się na odzysk ciepła ze ścieków technologicznych lub systemów kanalizacyjnych. Wstępne analizy pokazują, że budowa takich instalacji jest ekonomicznie uzasadniona. Koszt instalacji zwraca się nawet w okresie dwóch lat, a ich eksploatacja jest prosta w obsłudze oraz korzystna cenowo. Odzysk ciepła odpadowego ze ścieków można uzyskać poprzez wymiennik, który od wielu lat jest stosowany z powodzeniem w przemyśle. Temperatura ścieków technologicznych lub komunalnych powoduje, że odzysk ciepła z nich jest uzasadniony energetycznie (oszczędność energii), środowiskowo (obniżenie emisji gazów cieplarnianych), jak i również ekonomicznie (długotrwałe oszczędności). 

Wymiennik ciepła z popłuczyn technologicznych służy do odzysku energii cieplnej znajdującej się w ściekach powstałych w wyniku procesu technologicznego w wielu gałęziach przemysłu. Nasze urządzenia przystosowane są do przyjmowania gorących ścieków bezpośrednio z urządzeń, które je wytwarzają lub ścieków uśrednionych z całego zakładu produkcyjnego.

KUPS | Animacja odzysku ciepła

Wysoka sprawność

Odzysk do 70% wytworzonej energii cieplnej

Wysoka jakość materiałów

5 lat
gwarancji

Montaż w istniejących zakładach

Niski nakład kosztów przygotowania infrastruktury

Naturalne schładzanie ścieku

Brak konieczności zbiornika uśredniającego

Szybka w demontażu konstrukcja

Łatwość 
czyszczenia

Montujemy system odzysku ciepła na 3 sposoby: podziemnie, naziemnie (wewnątrz budynku), naziemnie (w zabudowie kontenerowej na terenie zewnętrznym). Standardowa sprawność wymiennika po rozgrzaniu wynosi 70%Wymiennik wchodzący w skład systemu odzysku w zależności od możliwości montażowych wykonany jest w kształcie walca lub sześcianu, standardowy materiał stal nierdzewna 304, opcjonalnie wymiennik może być wykonany w stali kwasoodpornej 316Poprzez wymiennik można przetłoczyć większość ścieków technologicznych dzięki konstrukcji, która umożliwia bezproblemową konserwację. Odzysk ciepła może odbywać się w przepływie, czyli jeden litr ścieku = jeden litr wody podgrzanej. Opcjonalnie podgrzana woda może być magazynowana w zbiorniku/zbiornikach buforowych.

OGÓLNA SPECYFIKACJA:

  • moc standardowa od 50 kW do 1500 kW

  • moc powyżej 1500 kW - według indywidualnego projektu

  • sprawność standardowa 70%, maksymalna sprawność do 90%

  • pojemność robocza od 50l

  • wykonane z materiału stal nierdzewna AISI 304/316

logo aquaheat.png

STWÓRZ Z NAMI LEPSZY ŚWIAT

bottom of page